Onze voorwaarden

Reserveringssom

Na reservering door de klant is het kattenpension gerechtigd van de klant een reserveringssom te verlangen voor de werkelijke aanvang van het verblijf, dit bedrag is 50% van de totale verblijfskosten.

De reserveringssom wordt bij aanvang verrekend met het totale bedrag wat de klant aan het pension verschuldigd is.

Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 30 dagen voor de aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het kattenpension 50% van de totale reserveringssom verschuldigd, uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier.

Rechten en plichten van het kattenpension

Het kattenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.

Het kattenpension is gerechtigd de toegang tot het kattenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de verplicht gestelde inentingen of aanvullende bepalingen.

Het kattenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Rechten en plichten van de klant

De klant is verplicht bij de aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het kattenpension te melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede huisvesting en verzorging van het gastdier in het pension.
De klant is verplicht bij ondertekening van de pensionovereenkomst het bewijs van inenting af te geven, voor katten-en niesziekte.
De klant is verplicht er zorg voor te dragen dat een kater is gecastreerd alvorens deze in het pension kan verblijven.

Ziekte en/of overlijden overlijden van het gastdier

De klant machtigd hierdoor het kattenpension om in geval van ziekte het gastdier tijdens het verblijf van het gastdier in het pension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

Indien het gastdier tijdens het verblijf in het kattenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het kattenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten.

De kosten van de sectie komen voor rekening van het kattenpension.

Het kattenpension is op zon- en feestdagen gesloten